NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Capercaillie >> An Ataireachd Ard
Album: Blood Is Strong

An Ataireachd Ard

An ataireachd bhuan, cluinn fuaim na h-ataireachd a
d
Tha torann a chuain mar chualas leamsa 'nam phaisd,
Gun mhuthadh gun truas, a' sluaisreadh gainneamh na tragh's
An ataireachd bhuan, cluinn fuaim na h-ataireachd a
d
Ach siubhlaidh mi uat, cha ghluais mi tuilleadh 'nad dhail
Tha m'aois is mo shnuadh toirt luaidh air giorrad mo latha
'San am dhomh bhith suaint' am fuachd 's an cadal a' bhais
Mo leabaidh dean suas ri fuaim na h-ataireachd aird.

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net