NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Clannad >> Dheanainn Sugradh
Album: Clannad 2

Dheanainn Sugradh

Dheanainn s¨´gradh ris an nigh'n dubh
'n deidh dhomb ¨¦irigh as a 'mhadainn
dheanainn s¨´gradh ris an nigh'n dubh
Dheanainn s¨´gradh ris a' ghruagaich
nuair a bhiodh a' sluagh nan cadal
Dheanainn s¨´gradh ris an am d¨´sgadh
'n am na si¨´il a bhith 'gham pasgadh
Di-Luain an d¨¦idh Di-Domhnaich
dh'fhalbh sinn le se¨°naid a Arcaibh
Bha muir gorm a'ruith fo cuinnlein
's i cur still a grunnd an aigeil
Riof 'gha ceangal 's riof 'gha fuasgladh
muir ma guallain fuaim is fead oirr
Null ma Chaolas na R¨°imh
b'fheudar dhuinn am b¨°m a leaiseadh
Null ma chaolas na Fraing
maide 'na l¨¤imh 's gaoth 'gha greasad
Dh'fheumadh p¨°rsan thigh'n a b¨´th dhith
ged a bhiodh e cr¨´n an cairteal
Ged a bhiodh e cr¨´n an ¨°irleach
Dh'fheumadh p¨°rsan dheth thigh'n dhachaidh
Dh¨¦anfainn s¨´gradh leis an gcail¨ªn dubh
tar ¨¦is dom ¨¦ir¨ª ar maidlin
dheanainn s¨´gradh leis an gcail¨ªn dubh
Dh¨¦anfainn s¨´gradh leis an mbroinneal
nuair a bheadh an pobal ina gcodladh
Dh¨¦anfainn s¨´gradh in am d¨²isthe
is in am na seolta a bheith ¨¢ bhfilleadh
D¨¦ Luain tar ¨¦is D¨¦ Domhnaigh
d'infomar le Sin¨¦ad as Inse Orc
Bhi muir ghorm ag rith faoina coinc¨ªn
is ¨ª ag baint steall as grinneall na farraigem¨®ire
C¨²rsa ¨¢ cheangal is c¨²rsa ¨¢ scaoileadh
muir faoina gulainn, fuiam agus fead uirthi
Sall faoi chaol na R¨®imbe
ba gh¨¢ d¨²inn an bumaille a fhast¨²
Sall faoi chaol na Fraince
bhi s¨ª faoi sti¨²ir agus an ghaoth ¨¢ tiom¨¢int
Ni raibh t¨¦ad ba gh¨¢ a splaghs¨¢il
ar mo mhaighdean as a teacht abhaille
Nior mbiste f¨¦ir¨ªn a theatcht ¨®n siopa di
ri¨² d¨¢ mbeadh s¨¦ cor¨®in an cheathr¨²
Fi¨² d¨¢ mbeadh s¨¦ cor¨®in an t-orlach
nior mbiste f¨¦ri¨ªn di a theacht abhaille

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2017 No More Lyrics .net