NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Dan Truong >> Tr Tim B Y Composer : L Quang
Album: other songs

Tr Tim B Y Composer : L Quang

M #7863;t tr #7901;i sáng s #7899;m #273;ã lên cho #273;àn chim s #7899;m mai bay v #7873;.
Em gi #7901; #273;âu #7903; muôn trùng xa, n #417;i #273;ây n #7855;ng phai d #7847;n.
R #7891;i t #7915;ng #273;êm ai nh #7899; ai, m #432;a còn r #417;i bên th #7873;m.
Ng #432; #7901;i #273; #7915;ng #273;i, #273; #7875; trái tim ai #273; #7907;i mong.

M #7897;t l #7847;n bi #7871;t tr #432; #7899;c cách xa, chân tr #7901;i kia tím trong ly bi #7879;t.
#272; #432;a ng #432; #7901;i #273;i s #7899;m mai bình yên, #273;em mây th #7843; lên tr #7901;i.
M #7897;t mình anh ôm gi #7845;c m #417;, m #417; tình yêu quay v #7873;.
M #7897;t l #7847;n thôi #273; #7875; gió #273; #432;a tình v #7873; #273;âu.

R #7891;i ngày c #361;ng t #7855;t d #432; #7899;i ph #7889; m #432;a bay chi #7873;u nay, anh nh #7899; em.
Cho ngày hoang tàn thêm, loài chim ng #7911; mu #7897;n.
Ngoài tr #7901;i bão t #7889; v #7851;n b #432; #7899;c chân #273;i vào #273;êm, em có hay.
Thôi còn mong ch #7901; chi, trái tim này r #7891;i s #7869; bình yên.

Xin mãi cho nhau trái tim bình yên,
Cho m #432;a không còn r #417;i trên #273; #432; #7901;ng v #7855;ng,
Xin n #7855;ng mai lên xoá tan màn #273;êm dài,
Xin gi #7919; cho nhau trái tim bình yên.

Xin hãy cho nhau trái tim bình yên,
Cho m #432;a không còn r #417;i trên #273; #432; #7901;ng v #7855;ng,
Xin n #7855;ng mai lên xoá tan màn #273;êm dài,
Xin gi #7919; cho nhau trái tim bình yên.

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net