NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> FEJD >> Morgonstjärnan
Album: Eld (2006)

Morgonstjärnan

[Lyrics: Patrik Rimmerfors]

Blodat bräde mellan gårdar gå från hand till hand
Odalmän de sitter i vadmal grå
De svärjer i sitt röda blod en ed att svika ej
Budbringaren rider i skogens värnande sköte

Morgonstjärnan manar strid
Morgonstjärnan, ond bråd död
Budet sveper fram, det skall färdas långt

Tidener är komna om upprorsmän i Värend land
Kedjan må ej brytas i lagfäst blod
Åldrigt är det tecken som skurits ut ur eldvsvett trä
Budkaveln löper genom nätter och dagar

Till att värja rätten åter
Bringa stridens djupa sår
Offra livet för dess armod
Deras frihet evigt skall bestå

[English translation:]

The Morning Star

Bloodied board goes between farms from hand to hand
Yeomen they sit in grey woollen cloth
In their red blood they swear an oath not to break
The messenger rides in the protecting bosom of the forest

The morning star exhorts battle
The morning star, evil sudden death
The message sweeps onwards, it shall travel far

News have arrived about rebels in the land of Värend1
The chain may not be broken in oath sworn blood
Ancient is the sign that has been carved from scorched wood
The fiery cross runs through nights and days

To once more defend the right
Bring the deep wounds of battle
Sacrifice the life for its penury
Their freedom shall last forever
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net