NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> By Kiedy Mi Nami
Album: other songs

By Kiedy Mi Nami

W jednym tylko ciele
Dzieje siê niewiele
Ale w cia³ach dwóch
Zaczyna siê ruch

Mo¿e gdybyœ mia³
Naraz kilka cia³
Powiedzia³byœ sobie:
Jeszcze wiêcej zrobiê

Jeszcze wiêcej zdzia³am
Maj¹c ze trzy cia³a
Jeszcze wiêcej stworzê
Choæby by³o gorzej

Mo¿e gdybyœ mia³
Naraz kilka cia³
Powiedzia³byœ sobie
Jeszcze wiêcej zrobiê

Choæby by³o trudniej
Bêdê ¿yæ ob³udnie
I wszystkim poka¿ê
¯e mam ró¿ne twarze...

Jeszcze wiêcej zdzia³am...

W jednym tylko ciele
Dzieje siê niewiele
Ale w cia³ach dwóch
Zaczyna siê ruch...

Jeszcze wiêcej zdzia³am...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net