NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Dot Doszli
Album: other songs

Dot Doszli

gdy kwitnie ¿onkil (ten, co wie,
¿e ¿yjesz, aby stawaæ siê)
zapomnij lecz, pamiêtaj ¿e
gdy kwitnie ¿onkil (ten, co wie,
¿e ¿yjesz, aby stawaæ siê)

gdy kwitn¹ bzy, co g³osz¹, i¿
budzisz siê po to, aby œniæ,
pamiêtaj co (zapomnij nic)
gdy kwitn¹ bzy, co g³osz¹, i¿
budzisz siê po to, aby œniæ

gdy kwitnie ró¿a (rajski ptak
p³on¹cy w naszych szarych snach)
zapomnij czy, pamiêtaj tak
gdy kwitnie ró¿a (rajski ptak
p³on¹cy w naszych szarych snach)

gdy tak rozkwita ka¿dy cud,
¿e myœl nie mo¿e z³apaæ tchu,
pamiêtaj gdzie (zapomnij tu)
gdy tak rozkwita ka¿dy cud,
¿e myœl nie mo¿e z³apaæ tchu

i (gdy nam czas objawi, ¿e
od czasu nas uwolniæ chce)
zapomnij mnie, pamiêtaj mnie
gdy kwitnie ¿onkil (ten, co wie,
¿e ¿yjesz, aby stawaæ siê)

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net