NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Hymn Wieczor Miejskich
Album: other songs

Hymn Wieczor Miejskich

Gwiazdy lœni¹ jak lampki na grobie
i szumia³ wiatr, taki wielki.

Bo ju¿ jesieñ gra³a coraz szybciej
na akordeonie z³otym
i lecia³y nad dachami skrzypce, liœcie,
klarnety i fagoty,

Choæ godzina trochê póŸna;
jeszcze œwiec¹ twoje okna,
wiêc wo³amy: hola, wpuœæ nas,
wpuœæ¿e nas, pochmurnooka,

Nie bêdziemy spaæ na dachu,
otwórz drzwi i wprowadŸ w nocy
w twe mieszkanie pe³ne ptaków,
instrumentów, œwiec p³on¹cych.

Przelecimy przez pokoje
wiatrem, walcem, t³umem szumnym,
oz³ocimy loki twoje
dŸwiêkiem gitar siedmiostrunnym...

To by³o wieczorem, w Europie,
mo¿e w Holandii, mo¿e w Belgii...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net