NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Jak Linoskoczek
Album: other songs

Jak Linoskoczek

Miasto tañczy dr¿¹cego kankana
w barwnym mleku œwiate³ rozproszone
dyszy niebo jak zgaszony dywan
namarszczony z flandryjskich koronek

asfalt œlisko ucieka
przed œwiat³em w ³uk
mo¿na bardzo cicho mówiæ
mo¿na bardzo g³oœno krzyczeæ
latarniami miasto zgasi gwiazdy
i dŸwiêk zacznie w nieba baniê wnikaæ
sam zostanê na czarnym asfalcie
balansuj¹c krawêdzi¹ chodnika
w skoœny stó³ z matowej czerni
ksiê¿yc wyla³ p³ytk¹ rzek¹
szumi¹ cisz¹ w szklany werniks
gwiazdy spad³e niedaleko

w gêstej nocy jak w akwarium
p³yn¹ d³ugie, œliskie ryby
uliczkami gêstych podwórz
szyby szorstk¹ ³usk¹ wybiæ
latarniami miasto zgasi gwiazdy
i dŸwiêk zacznie w baniê nieba wnikaæ
sam zostanê na czarnym asfalcie
balansuj¹c krawêdzi¹ chodnika
g³adzi zwilg³e srebrem œciany
p³ynnych ³ysków miêkki nat³ok
i na stole rozœlizganym
czarny piesek gryzie œwiat³o

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net