NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Kr Bajka
Album: other songs

Kr Bajka

przychodzi czasami do g³owy
ta myœl
¿e mo¿na by tak zacz¹æ
inaczej ¿yæ
mieæ chêæ do pracy
i ¿yæ inaczej
i lepiej ni¿ dot¹d, kto wie,
kto wie?

pomys³ nienowy
ale piosenka jest:
mniej paliæ
wiêcej czytaæ
znacznie mniej jeϾ
mieæ chêæ do pracy
i ¿yæ inaczej
i lepiej ni¿ dot¹d, kto wie,
kto wie?
có¿ z tego

kiedy ci¹gnie ulic¹ t³um
pod zachód s³oñca
winko, piwo czy rum
i chêæ do rana
wódkê szampana
i tyle siê dzieje, ¿e hej,
¿e hej...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net