NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Kto Wie, Czyli Piosenka O Ch
Album: other songs

Kto Wie, Czyli Piosenka O Ch

Jak bardzo wiele mamy lat
pod t¹ leszczyn¹. Pod t¹ leszczyn¹.
Ci¹g³oœci¹ umêczony œwiat
i czyj¹ win¹? Czyj¹ win¹?

Tak w siebie zapatrzeni przekraczamy nas.
Daleko za odleg³oœæ. Za odleg³oœæ.
Oczom widocznie nadszed³ ju¿ czas
by dojrzeæ œwiata czêœæ zaleg³¹.

Zobaczy³ nam siê nagle œwiat:
ja ciebie widzê a ty mnie.
Och jak niewiele mamy lat:
jak krótka bajka w d³ugim œnie.

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net