NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Leniwa G
Album: other songs

Leniwa G

na parapecie wsparta
siedzi w niebieskiej sukni
nazywa siê na pewno
na pewno marta
lub mo¿e jeszcze smutniej
siedzi w otwartym oknie
i czyta stare wiersze
przebrzmia³e bezpowrotnie
jak poca³unki pierwsze
litery drukowane
przed jej oczami skacz¹
w jej sercu niezakochanym
jesienny dzieñ siê zacz¹³
na parapecie wsparta...
spogl¹da obojêtnie
w ulicê spowszednia³¹
tam gdzie dziewczyny
skrzêtnie
sprzedaj¹ swe cia³o
spogl¹da i zazdroœci
i w d³oniach oczy chowa
¿e nawet takiej mi³oœci
los jej nie podarowa³
nie podarowa³
na parapecie wsparta
siedzi w niebieskiej sukni
nazywa siê na pewno
na pewno marta
lub mo¿e jeszcze
smutniej

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net