NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Nat
Album: other songs

Nat

Jakie wymyœliæ s³owa dla ciebie
gdy nie ma s³ów
Jakie wymyœliæ znaki na niebie
pochmurnym ju¿

P³ynie okrêcik papierowy
P³yn¹ ró¿owe baloniki
Wymyœliæ noce kolorowe
Ciszê zapisaæ w pamiêtniku

Nie baw siê synku okrêtami
bo nie ma mórz
Nie baw siê synku ¿o³nierzami
polegli ju¿
Nie baw siê œwiat³em i nadziej¹
Milczenia liϾ
Nie baw siê wiêcej kul¹ ziemsk¹
Nadchodz¹ sny
Nie baw siê synku okrêtami
pó³nocny wiatr
Spadaj¹cymi planetami
na suchy piach
Nie baw siê œwiat³em i nadziej¹
Nadchodzi sen
Nie baw siê wiêcej kul¹ ziemsk¹
Zapomnij dzieñ

Jakie wymyœliæ s³owa dla ciebie
gdy wokó³ mg³a
Jakie wymyœliæ znaki na niebie
i kto je zna

P³ynie okrêcik papierowy
p³yn¹ ró¿owe baloniki
Wymyœliæ noce kolorowe
Ciszê zapisaæ w pamiêtniku

Nie baw siê synku okrêtami...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net