NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Marta
Album: other songs

Marta

Oj coœ leniwa, g³owa mi siê kiwa kiedy wiele, wieje wiatr
Od tego wiania i kiwania obrzyd³ mi ju¿ ca³y, ca³y œwiat

Trzeba by zrobiæ coœ, psiakoœæ
Mo¿na by, ale kto i czym
Trzeba by, ale jak i gdzie
Da³oby siê, ale nikt nie wie co

Po mieœcie chodz¹ wieœci, ¿e tu przyjdzie ludzi dwieœcie albo sto (lecz kto im co da?)
Gdy bieda zjedz¹ chleba i pomodl¹ siê do nieba (lecz kto im co da?)

Trzeba by...

Gdy s³oñce wstanie, dobry Panie, my musimy mieæ œniadanie, ka¿dy wie
Bo chmara dzieci tu przyleci wpó³ do trzeciej, wszystko, wszystko zje

Trzeba by...

Oj coœ leniwa g³owa mi siê kiwa...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net