NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Murarz
Album: other songs

Murarz

Miêdzy cisz¹ a cisz¹
Sprawy siê ko³ysz¹
I id¹ i p³yn¹
Póki nie przemin¹

Ka¿dy swoje sprawy
Trochê dla zabawy
Popycha przed siebie
Po zielonym niebie

A ja le¿ê i le¿ê i le¿ê
I nikomu nie ufam
I nikomu nie wierzê
A ja czekam i czekam i czekam
Ciszê wplatam we w³osy
I na palce nawlekam
Na palce nawlekam

Miêdzy cisz¹ a cisz¹
Sprawy siê ko³ysz¹
Czasem trwaj¹ bez ruchu
Klepi¹ siê po brzuchu

Ale czasem i one
Lec¹ jak szalone
Wystrzelaj¹ w przestworza
I spadaj¹ do morza

A ja le¿ê i le¿e i le¿ê...

Miêdzy cisz¹ a cisz¹
Sprawy siê ko³ysz¹
Sprawy martwe i ¿ywe
Nie do koñca prawdziwe
Miêdzy cisz¹ a cisz¹
Sprawy siê ko³ysz¹
I id¹ I p³yn¹
Póki nie przemin¹
Póki nie przemin¹
Póki nie przemin¹

A ja czekam i czekam i czekam
I tylko ciebie wci¹¿ wo³am
Ciebie wzywam z daleka
Wiêc ja le¿ê i le¿ê i le¿ê
Bo tylko tobie zaufam
Tylko tobie uwierzê
Tylko tobie uwierzê

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net