NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Na M
Album: other songs

Na M

Czy zdanie okr¹g³e wypowiesz,
czy ksiêgê m¹dr¹ napiszesz,
bêdziesz zawsze mieæ w g³owie
tê sam¹ pustkê i ciszê.

S³owo to zimny powiew
nag³ego wiatru w przestworze;
mo¿e orzeŸwi ciê, ale
donik¹d dojœæ nie pomo¿e.

Zwieœæ ciê mo¿e ci¹gn¹cy ulicami t³um,
wódka w parku wypita albo zachód s³oñca,
lecz pamiêtaj: naprawdê nie dzieje siê nic
i nie stanie siê nic - a¿ do koñca.

Czy zdanie okr¹g³e wypowiesz,
czy ksiêgê m¹dr¹ napiszesz,
bêdziesz zawsze mieæ w g³owie
tê sam¹ pustkê i ciszê.

Zaufaj tylko warg splotom,
be³kotom niezrozumia³ym,
gestom w pró¿ni zawis³ym,
niedoskona³ym.

Zwieœæ ciê mo¿e ci¹gn¹cy ulicami t³um,
wódka w parku wypita albo zachód s³oñca,
lecz pamiêtaj: naprawdê nie dzieje siê nic
i nie stanie siê nic - a¿ do koñca.

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net