NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Naprawd Nie Dzieje Si Nic
Album: other songs

Naprawd Nie Dzieje Si Nic

Znów nie mam kawy, ani psa
W pokoju mrok, za oknem mg³a.
Ty sobie posz³aœ - jestem sam,
i licho wie
kiedy wrócisz,
a mnie
ju¿ siê nie chce spaæ...
Wiêc idŸ gdzie chcesz -
do diab³a idŸ.
Mój humor pod³y
to moja jest rzecz -
czasem muszê byæ z³y
na m³odoœæ, na deszcze, na ciebie,
na teatr i na niespe³nienie,
pozory m¹droœci i to, czego nie wiem,
na ka¿de twoje milczenie.
Bo z takiej z³oœci - nie wiem jak -
wynika akord, czasem dwa,
i wtedy przyjaciela mam,
co w czarno-bia³ym smokingu
na trzy-czwarte
dzieli tê z³oœæ
i z nim pogadaæ mogê, a¿
ty cicho wejdziesz,
powiesisz gdzieœ p³aszcz
i lekarstwo mi dasz
na m³odoœæ, na deszcze, na ciebie,
na teatr i na niespe³nienie,
pozory m¹droœci i to, czego nie wiem,
na ka¿de twoje...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net