NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Pami
Album: other songs

Pami

Mo¿e lepiej, ¿e
Nie zd¹¿yliœmy
Powiedzieæ sobie tych
Ostatnich s³ów

Ostatnie s³owa
Mog³yby nas zawieœæ

Mo¿e lepiej, ¿e
Nie zd¹¿yliœmy
Powiedzieæ sobie tych
Ostatnich s³ów

Bo nieostro¿nie
Mog³y zawadziæ o czas przysz³y

Mog³yby nic nie mieæ do powiedzenia
Przedwczeœnie pogrzebaæ coœ w nas

Mog³yby mówiæ nad wszelk¹ miarê
Powiedzieæ do nas o wiele za wszystko
Jak czynny wulkan pod tweedowym niebem

Mog³yby nic nie mieæ do powiedzenia
Przedwczeœnie pogrzebaæ coœ w nas

Mo¿e lepiej, ¿e
Nie zd¹¿yliœmy
Powiedzieæ sobie tych ostatnich s³ów
W ostatnich s³owach
Zamniêty jest
g³uszec

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net