NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Pianista I Ja
Album: other songs

Pianista I Ja

Pod mostami naszych s³ów
i w po¿¹dañ mrocznym bramach,
na podwórkach czu³ych chwil,
miêdzy snem a deja vu;

gdzie losu ¿art i nag³y dramat,
na ka¿dym progu ci¹gle dr¿y
proporzec pamiêci -

tu gdzie mnie nie ma œwiat umiera
i o litoœæ b³aga ka¿de drzewo kamieñ ksi¹¿ka rym
tu gdzie mnie nie ma jest ponury wietrzny wieczór
ulicami snuje siê truj¹cy dym
tu gdzie mnie nie ma nie ma te¿ nadziei
na najmniejszy pozytywny obrót moich spraw
tu gdzie mnie nie ma nic w ogóle nie ma
prócz pamiêci mej mizernych papierowych raf

Na milczenia zimnym dnie,
w s³odkim cyjanku papierosa,
na powierzchni morza g³upstw
i pod wod¹ przykrych s³ów;

gdzie dziecka œmiech i œmierci kosa,
na ka¿dym progu zadr¿y znów
proporzec pamiêci -

tu gdzie mnie nie ma...

Pod mostami naszych s³ów
i w po¿¹dañ mrocznych bramach...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net