NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> P Czas
Album: other songs

P Czas

Kiedy podnieœæ siê nie mo¿esz
I ogarnia ciê zw¹tpienie,
Wtedy nie p³acz, ptaku, nie p³acz.

Ponieœ g³owê w stronê nieba,
Uwierz skrzyd³om,
W³asnym skrzyd³om,
One kiedyœ ci pomog¹
Unieœæ siê nad ziemiê, wstaæ.

Lot twój bêdzie tak wysoki,
Lot twój bêdzie tak daleki,
Ile wiary i nadziei
W³asnym skrzyd³om mo¿esz daæ.

A jak bêdziesz w pierwszym locie,
Bli¿ej nieba, dalej ziemi,
Nie zapomnij tam, w przestrzeni

Nie zapomnij tam, w b³êkicie
O tym ma³ym skrawku ziemi,
Gdzie powsta³o twoje ¿ycie.

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net