NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Pompa
Album: other songs

Pompa

Na œwiecie s¹ tapczany
Kanapy i kanapki
Na których siedz¹ damy
Mê¿atki i prababki

S¹ wielorakie sofy
Dziwaczne otomany
Na sofach sofoklesy
W ramionach lekkiej damy

Póki czas korzystajcie z udogodnieñ
Póki czas zdejmcie spodnie, le¿cie godnie
Póki czas
Mo¿e coœ siê przyœni wam

Tuman na otomanie
Tumani b³êdne panie
Na matach bosman-maty
Z d¿entelmenami na ty

S¹ jeszcze ³ó¿ka, wyrka
I nie s¹ to drobnostki
Na rzeczach tych od wieków
Uprawia siê mi³ostki

Wiêc... póki czas...

Niech ka¿dy le¿y tam, gdzie mo¿e
A mo¿e to mu dopomo¿e
Czy ktoœ jest ma³y, wielki, dumny
I tak po³o¿¹ go do trumny

Wiêc...

Póki czas korzystajcie z udogodnieñ
Póki czas zdejmcie spodnie, le¿cie godnie
Póki czas...
Mo¿e coœ siê przyœni wam

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net