NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Przez Kresy
Album: other songs

Przez Kresy

stoi samotna pompa
w ulicy chryzopompa
przy palcu
z rury gêba delfina
dawny œwiat przypomina
lecz na co?
czasem przyjdzie s³owcaki
zamyœli siê odfrunie
nawet nie dotknie
czasem list od dru¿backiej
zreszt¹ wrony i gacki
samotnie (owszem samotnie)
uliczka jak sen kurzy
a ksiê¿yc taki du¿y
na poprzek
¿a³obne szumi¹ tuje
pompy nikt nie pompuje
niedobrze
czasem czarnoksiê¿nicy
przystan¹ w tej ulicy
z gwiazd¹ heroda
poszepc¹ zrobi¹ swoje
lecz pompie pompie mojej
jaka¿ wygoda?
wiêc œni siê noc¹ pompie
¿e wodnik z nieba zst¹pi³
i wreszcie
ryms-pyms i woda leci
i ksiê¿yc w niebie œwieci
jak pierœcieñ
s¹ aktualne sprawy
kraj taki jest ciekawy
wed³ug Jerzego
a mnie ta pompa po co?
ta pompa dniem i noc¹ -
dlaczego
(nie wiem)
dlaczego?
stoi samotna pompa...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net