NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Rozmowa Z Kobiet Bez Twarzy
Album: other songs

Rozmowa Z Kobiet Bez Twarzy

Szkoda, ¿e
Sta³o siê,
Szkoda, ¿e
Nie ma, ¿e
- ech, pró¿na mowa.

Norwid - ten
Pisa³by,
Tycjan, i
Rembrandt, i
Loon by malowa³.

Rêce jak
Miêkki sen,
Oczy jak...
Czy ja wiem?
Wiadomo - oczy!

Anio³ szed³,
Szed³ przez mg³ê,
Mówiê - tak!
A on - nie!
I zauroczy³.

Teraz co? Nonny - ho!
Kruchy œwiat, kruche szk³o.
Teraz co? Nonny - ho!
Kruchy œwiat, kruche szk³o.

No i ³zy -
A! To ty?
Szkoda mi,
By³oby
I brzoskwinie.

Bia³y ptak,
A tu tak:
Czarny mak,
Ciemny smak -
Jak po winie.

Teraz co? Nonny - ho!

...maski i instrumenty...
Na có¿ mi
Kwiaty i
Szmaragd,
Gitara
I okrêty...?

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net