NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> To Tu, To Tam
Album: other songs

To Tu, To Tam

W kosmosie to samotnoϾ jest
W tañcu jest jej o wiele mniej
Lecz ta kosmiczna poœwiata blada
Tanga wymaga (tanga wymaga)

Cz³owiek jest z³oto, srebro albo miedŸ
Nie warto wszystkiego naraz chcieæ
Gdy chcesz za du¿o
Kiedy przesada
To przytomnoœci tango wymaga

I jest nadzieja - jej to jest pieϖ
A ¿ycie takie jest, jakie jest
Egzystencjalny to jest nasz taniec
Ca³ujê rêkê
Na po¿egnanie

Choæ ró¿nie bywa - prawda i blaga
Tango nadziei
Tañca wymaga (tañca wymaga)

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net