NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Uno Momento Mortis
Album: other songs

Uno Momento Mortis

Piek³o jest wszêdzie
Piêkno w szczególe
Niech w Tobie bêdzie
Ultima Thule

L¹d ostateczny
Wszechœwiata kraniec
Urlopik wieczny
Umi³owanie

Mój poci¹g pêdzi
W strony nieznane
Lecz wszystko bêdzie
(póŸniej czy prêdzej)
zapamiêtane

Peregrynacja
Znajdzie swój fina³
Ostatnia stacja
Thule Ultima

Tam mnie zatrzymasz
I powiesz czule
Thule Ultima
Ultima Thule

Noce bezkresne
Niezmiennie bia³e
Pijanego niesnem
Jak rytua³em

Ty mnie wys³uchasz
Uczynisz Królem
Bym spe³ni³ puchar
Ultima Thule

Po³knê pytanie
Niczym Pyteasz
Umi³owanie
Kiedy siê stanie?
Potem czy teraz?

Improwizacja
Tak siê zatrzyma
Ostatnia Stacja
Thule Ultima

Nim przyjdzie zima
Tam Ciê przytulê
Thule Ultima
Ultima Thule

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net