NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Si Stworzy
Album: other songs

Si Stworzy

Dwa s¹ ¿ycia modele,
dwa ¿ycia sposoby.
Jeden - ¿ycie spokojne,
drugi - ¿ycie w poœpiechu.
Dwa s¹ ¿ycia modele,
Dwa ¿ycia sposoby.
Jeden - ca³kiem zgodliwy,
Drugi - ca³kiem na przekór.

Dwa s¹ ¿ycia modele,
dwa ¿ycia sposoby.
Jeden - tylko do p³aczu,
Drugi - tylko do œmiechu.
Dwa s¹ ¿ycia modele,
Dwa ¿ycia sposoby.
Jeden - wa¿ny od dzisiaj,
drugi - wa¿ny od wieków.

Przepisywanie przez prze¿ywanie,
zapisywanie w³asnych zu¿yæ,
¿yæ - nale¿yte spamiêtywanie,
nie ¿yæ - to nu¿yæ.
Nie ¿yæ - to nie mieæ nic, by powiedzieæ.
Nie ¿yæ - to nie mieæ po co umieraæ,
by móc to potem
albo zostawiaæ,
albo zabieraæ.

Dwa s¹ ¿ycia modele,
dwa ¿ycia sposoby.
Jeden - ¿ycie spokojne,
drugi - ¿ycie w poœpiechu.
Dwa s¹ ¿ycia modele,
dwa ¿ycia sposoby.
Jeden - wa¿ny od dzisiaj,
drugi - wa¿ny od wieków.

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net