NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Wi Mozna Kocha
Album: other songs

Wi Mozna Kocha

w prowincjonalnym ma³ym mieœcie
tak niepozornie mija ¿ycie
i wszystkie dni s¹ takie proste
jak prosta bywa pieœñ lub mi³oœæ

a czy ty wiesz co znaczy mi³oœæ?
To znaczy: s³owa twoje proste
rozpamiêtywaæ w ma³ym mieœcie
i w nich zamykaæ w³asne ¿ycie

moje pozorne ma³e ¿ycie
tli siê bezsilnie w ma³ym mieœcie
jeszcze pulsuje tylko mi³oœæ
choæ ju¿ umiera proste serce

widzisz to nie jest takie proste
i ja i dziwna moja mi³oœæ
choæ coraz proœciej gaœnie ¿ycie
w prowincjonalnym ma³ym mieœcie

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net