NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Wzd Ulic
Album: other songs

Wzd Ulic

zanim mi szlaki wyobraŸni
zmieni¹ na szyny tramwajowe
z chmur mi wyci¹gn¹ senn¹ g³owê
bym asfalt widzieæ móg³ wyraŸniej
zanim mi w miejsce piêciolinii
wyznacz¹ liniê krawê¿nika
a tam gdzie moja jest muzyka
zainstaluj¹ swoje hymny

zanim siê wiara w nieskoñczonoœæ
o szlaban potknie i przewróci
a wiara co siê lubi k³óciæ
zamieni w dyskusyjne grono

nim jeszcze wszystko to siê stanie
na klucz siê zamknê w fortepianie
i choæ to miejsce trochê ciasne
zasnê...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net