NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Zanim...
Album: other songs

Zanim...

Wzd³u¿ ulic, jak wzd³u¿ snów
Co dzieñ tramwajem jadê.
Wzd³u¿ ulic, jak wzd³u¿ snów
Migoc¹ œwiat³a blade.

I zawsze tylko wzd³u¿,
I nigdy ju¿ inaczej,
I nigdy, nigdy ju¿
Nie zmylê mych przeznaczeñ.

Z daleka widzê dom,
Gdzie by³o szczêœcie moje.
Z daleka widzê dom
Przychylny moim snom.

Wzd³u¿ ulic...

I œni¹ mi siê pokoje
Pootwierane znów,
I wisz¹ rêce twoje
Wzd³u¿ ciemnych moich snów.

Wzd³u¿ ulic...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net