NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Grzegorz Turnau >> Z Sznur
Album: other songs

Z Sznur

Œwiat siê stworzy³
Sam ze siebie
Ogromnym skupieniem woli
Stworzy³ siê szybko
W sobotê wieczór
A wypoczywa³ powoli

Siedem dni z rzêdu
Le¿a³ bez ruchu
I gapi³ siê w bia³¹ œcianê
I siedemdziesi¹t
Siedem lat z rzêdu
Nie wiedzia³ co jest grane

Œwiat siê stworzy³...

Nie by³ szczêœliwy
Z tego co stworzy³
Odwraca³ wszystko i zmienia³
I tydzieñ w tydzieñ
W sobotê wieczór
Naprawia³ dzie³o stworzenia

Choæ siê niektórym
Mo¿e wydawaæ
¯e nazbyt czêsto œwiêtuje
Sam siê wymyœli³
Sam zaplanowa³
I sam siê zlikwiduje

Œwiat siê stworzy³...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net