NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> HEFEYSTOS >> Gdzie Milczy Ka¿dy Cieñ
Album: Hefeystos (1996)

Gdzie Milczy Ka¿dy Cieñ


Noc i srebrny dzieñ niesie wiatr zapomnienia
Tam wœród mroku skry³y siê me wspomnienia

Nie, ju¿ nie odnajdê drogi swej, gdzie ksiê¿yc niesie lêk
W czarnym lesie, gdzie milczy ka¿dy cieñ

Poprzez smutku dŸwiêk, idê przez zaæmienie
Idê do g³êbin snu, w magicznym mroku

Przez wiecznoœæ, gdzie martwe s¹ wspomnienia me
Tam czujê mroku k¹szenia


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net