NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Kernagis Vytautas >> Iseinu
Album: other songs

Iseinu

Iðeinu palieku tave
Nepyk
Iðeinu palieku tave
Atleisk

Nes neþinojau kad tu neþinai
Kas tai sniegas neþinai kas tai lietus
Nes neþinojau kad tu neþinai
Kas tai pievos neþinai kas tai bièiø medus

Norëjau atneðti tau
Ið pievø ið pievø laukiniø bièiø medaus

Bet neþinojau kad tu neþinai
Kas tai sniegas neþinai kas tai lietus
Nes neþinojau kad tu neþinai
Kas tai pievos neþinai kas tai bièiu medus

Gal kada nors suprasi tu
Kà norëjau tau pasakyt tada
Gal kada nors suprasi tu
Kad be pievø nebus medaus

Ir gal tada vël sugráðiu að
Uþ lango vël lis lietus
Ir gal tada vël bitës neð
Medø mums

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net