NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Livaneli Zulfu >> Yi Aslan
Album: other songs

Yi Aslan

Nazým Hikmet / Z. Livaneli
Saat dört yoksun
Saat beþ, yok
Altý, yedi, ertesi gün
Daha ertesi
Ve belki kimbilir...
(...)
Kitap okurum
Ýçinde sen varsýn
Þarký dinlerim
Ýçinde sen
Oturdum ekmeðimi yerim
Karþýmda sen oturursun
Çalýþýrým,
Karþýmda sen
(...)
En güzel deniz,
Henüz gidilmemiþ olandýr
En güzel çocuk
Henüz büyümedi
En güzel günlerimiz
Henüz yaþamadýklarýmýz
Ve sana söylemek istediðim
En güzel söz
Henüz söylememiþ olduðum sözdür
O þimdi ne yapýyor?
Þu anda þimdi, þimdi, þimdi
Evde mi, sokakta mý?
Çalýþýyor mu, uzanmýþ mý, ayakta mý?
Kolunu kaldýrmýþ olabilir mi, hey gülüm
Beyaz kalýn bileðini nasýl da çýrçýplak eder bu hareketi
O þimdi ne yapýyor
Þu anda þimdi, þimdi, þimdi
Belki dizinde bir kedi yavrusu var, okþuyor
(...)
Belki de yürüyordur, adýmýný atmak üzeredir
Her kara günümde onu bana
Týpýþ týpýþ getiren sevgili
Canýmýn içi ayaklar
Ve ne düþünüyor, beni mi?
Yoksa ne bileyim
Fasulyenin neden
Bir türlü piþmediðini mi?
Yahut insanlarýn çoðunun neden böyle
Bedbaht olduðunu mu?
O þimdi ne düþünüyor
Þu anda þimdi, þimdi
(...)
Saat dört yoksun
Saat beþ, yok
Altý, yedi, ertesi gün
Daha ertesi
Ve belki kimbilir...

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net