NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> Lux Occulta >> Mi³o¶æ (Ogód Afrodyty)
Album: The Forgotten Arts (1995 DEMO)

Mi³o¶æ (Ogód Afrodyty)


Na imiê mia³a Woda
jego zwano Ogniem
Wci±¿ ¶wie¿e s± ich ¶lady
w Lesie Rozkoszy
To pierwsi kochankowie
Niebo-Ona i On-Piek³o
dwa tak ró¿ne ¿ywio³y
przy³apane w równowadze
Tak, tak, dotknij lekko mojej skóry
niech krew zawrze w twym sercu, w ¿y³ach
zatañcz ze mn±, zatañcz na mnie
tak, spojrzyj jak wygl±dam od wewn±trz
Najpotê¿niejsza Królowo w koronie plecionej z ró¿
naznacz mnie b³ogos³awieñstwem ¶wiêtego owocu mi³o¶ci
Najpotê¿niejsza Królowo, sk³ada ci niski pok³on
niewolnik twojej nago¶ci
mi³o¶æ jest prawem silnych
Miêdzy Rozkosz± i Bólem istnieje cienka granica
jedno karmi twe cia³o, drugie wypala duszê
Mi³o¶æ nie jest zabawk±, mi³o¶æ jest dla silnych...
Wojowników - je¶li dostrzegasz mój Nagi Miecz
Królów - czy¿ wszyscy nie mamy Tronu ze Snów?
Anio³ów - czy nie widzisz cienia moich rozpostartych skrzyde³?
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net