NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> ÁSMEGIN >> Til Rondefolkets Herskab
Album: Hin Vordende Sod & Sø (2003)

Til Rondefolkets Herskab

I begsorte Fieldkamre bløde, hvor Myriader af Øine vil gløde
over kristenblodig Hold forkunn til hin vordende Sod og Sø
Bragt til Rondefolkets Herskab, saa mellem Afaat og Troldskab,
stiller Aases Enbaarne hen om at ægte Trolddrottins fagreste Mø

I utaalelige flærrende Hyl, qvinende Jammer,
hungrende Troldbørn legende ham rammer:
"Flærr ham, bid ham, skiær ham, riv ham,
lav os bryde disse skrøbelige Ribben an!"

Fra Bjergthronen vældig fornemmer
De fortrolige Broses kløgtige Tale:
"Forhenværende Drot nu attraar efter en
thi vaares beslaatte Æt at se til
Der er intet Skilnad mellem Trold og Mand,
skal Søn prud bære Hale,
med de Tilsagn skiænkes min Datter
og halve Troldriget i medgift dertil;

Hvad udenfor Rondernes Grænser, sværg De aldrig mere enser,
thi at kræve min Datters Gunst Dagslys væmmelig skal De sky
Blivende Herre over min Flok; Peer, vær Dem selv - nok!
Skiære Dem i Øiet skiævt saa alt Dem gildt tykkes i dunkel Vy"

"Drukken Galmands Snak; at flærre Øiet et Hak,
intet længer begiærende at raa over et Troldpak"
"Min Peer, forsøm mig dog ei, thi før Aaret lier
med Eders daarende Attraa mit Nors Far De bliver"

"Løgn!
Aabne Rondeporten, slipp mig hen ud!
Løgnagtig er Førkiens utaalelige Sut"

I Broses brændende infame Foragt
over Hvad der Peer dog haver sagt,
for tusind hungrende Troldbørn
ham ubønhørlig saa bliver bragt:

"Flærr ham, bid ham, skiær ham, riv ham,
kast hans skrøbelige Skrot inn i Bjergvæg!"

[English translation:]

To The Household Of Ronde People16

In pitch-black mountain chambers wet, where myriads of eyes will glow
Over Christian-bloody meat, excited for the prospective soup and broth
Brought to the household of Ronde people, so among vermin and sorcery,
Silent is the only son of Aase about to marry the most beautiful maiden of troll queen

In intolerable tearing shriek, squealing wails,
Hungry the troll child jumping hits him;
"Tear him, tie him, cut him, rip him,
Let us sever this frail rib!"

From the mighty mountain throne they perceive intimately the wind blast17's keen speech:
The former king now craves for someone to look after our adorned family
There's no difference between troll and man, shall the son proud carry the tail
With this vow my daughter and half troll-kingdom is granted as dowry

What lies outside Ronde?s boundaries, swear you'll never heed anymore,
To demand my daughter's favour, abhorrent daylight you shall shun
To become lord over my flock; Peer, be yourself - enough!
Carve you eye oblique so everything will appear of gold in your obscure view"

"Speech of a drunken madman; to tear the eye with a hook,
No longer I desire to rule over a troll pack"
"My Peer, don't neglect me yet, because before the year dies
With your alluring desire the father of my baby you'll become"

"Lie!
Open the gate of Ronde, let me go out!
Dishonest is the intolerable pain of the woman"

In the burning infamous contempt of the wind blast
About what Peer have said there,
Thousands of hungry troll children
Inexorably are brought to him:

"Tear him, tie him, cut him, rip him,
Cast his frail body against the mountain walls!"
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net