NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> ÁSMEGIN >> Efterbyrden
Album: Hin Vordende Sod & Sø (2003)

Efterbyrden

I Silhouetter fra Dørgløten skimtes
grave Mænd i Hin stolte Jarls Klæder,
og Værger vil drikke dybt af Norges
høibaarne Æt og De fortrolige nære
Jarlens Henseender ere klare;
Hin vordende Thronarving er begiæret død;
atter skiærer bistert Staal giennem Qvin
... og Noret dræbes i Morens Skiød

I Oblivion vil Nederdrægtighed spire
I Oblivion Efterbyrden skal vansire
De haver ingen Kunden om Gammel Barselssed
Saa lagnadstung denne Dag; akk, hin Barselssed

Noget Utyske vanhelsige
spiætter mellem Dauskrotter
og hviner efter Afaat hæslige,
der saa frigid i Kiøldens Bryst
blir eders Livskraft deprivert
thi at dulme sveltende Lyst

Utysket hinsides Taagen vældige svandt
vendt mod Nord, mod Aftensolens Rand
hen ifra en tilforn Kongsgaard vakant
Saa kom Pesten over Hint ganske Land

Langs Alfadervei og Grænder ligger Folk i Sygdom svøbt
Bag Tomhets Aasyn raader Pinsler i Nederdrægtighed døbt

I Oblivion vil Nederdrægtighed spire
I Oblivion Efterbyrden skal vansire
De haver ingen Kunden om Gammel Barselssed
Saa lagnadstung denne Dag; akk, hin Barselssed

Henfalden jeg tæres hen
i ligesæl Stilfærdighed;
mit Kiød til dig er given
Favn mig i dit Malum
Drikk af svulne Vunder
Slit Livets Baand grum

[English translation:]

The Afterbirth22

In silhouettes from the door chink grave men glimpse in their proud earl's clothes
And weapons will drink deeply of Norway's highborn ancestry and they intimately feed
The earl's opinions are clear; the prospective throne-heir is desired dead;
Again cuts grimly the steel through the squeal - and the baby is killed in the mother's womb

In oblivion shall perfidiousness sprout
In oblivion the afterbirth shall mar
They have no knowledge about the old childbirth's custom
So destiny-burdened this day; ah, the childbirth's custom

Some sick evil being
Kicks amid dead bodies
And screeches after hideous vermin
There so frigid in the breast of coldness
Is your life-power deprived
To alleviate starving lust

The evil being beyond the fog tremendous vanished
Turned towards north, towards the evening sun's edge
Afar, from an ancient king's court, vacant
So came the plague over the whole land

Along the public roads and farmsteads lie people wrapped in sickness
Behind the face of emptiness the torments rule in perfidiousness baptized

Exhausted I am consumed
In indifferent tranquillity
My body is given to you
Embrace me in your evil
Drink of swollen wounds
Tear life's bond cruel
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net