NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> ÁSMEGIN >> Op Af Bisterlitiern
Album: Hin Vordende Sod & Sø (2003)

Op Af Bisterlitiern

Et forlorent Stille hviler over disse Lænder
hvor noget forbistret venter i Mulmet hen;
Agtende jeg færder med Værge i Hænder,
skiønt, ved et blot Von om at undgaa dem

Taagen rundt min Lagnad saa svinner;
favnet i Trolddoms infame Intermesso
Forenet i Vondske - alt mig i Hu rinner
Dimensioner hinsides vaares egen Realia

Op af Bisterlitiernets Bund
stiger nu tusindvis af Utøi;
se, Nivlheim-Portens Sund!
De vise har mig saa fortalt;
Naar Malices Yngler danser,
sort de haver Lagnaden malt

Min Kløgt forringes; i Oversanselighed svøbt
Fortumlet af Bævens Fabler saa lammende
Larmen af klaskende Fødder og Klør i Muld;
O, Spektakel, ophør! Rædsel saa lammende

Bisterliskovens Creaturer mig antræffer
og Grene forræderske mig bemægtiger,
Mine Øine! De bedrager mig! Skiær de ud!
Jeg saaledes min sidste Akt nu betræffer

Flygtende, med et vaagt Haab - faafængt
Jagtet ned fra alle Kanter - indestængt
I Bisterlihøens Juv min Historie endes:

"O, Smukke Død! Eders befriende Favn
Besørg nu min Familia, mit Altets Savn!
Vaag - thi jeg bodet med mit Corpus -
over de, der venter Hiemme til Huus

Lav mig se min Hustru og mit Nor
Lav hende høre mig i Vindens Sus
Lov mig at bringe mine sidste Ord
til de, der venter Hiemme til Huus"

[English translation:]

Up From The Grim Tarn

A forlorn silence rests over these lands
Where something cursed awaits in the dark
Cautiously I walk with weapon in hands
Although, with a sole hope to avoid them

The fog around my destiny disappears23
Embraced in the infamous intermezzo of sorcery
United in evilness - all emerges in my memory
Dimensions beyond our own reality

Up from the grim tarn's bottom
Now arise thousands of vermin;
Look, the strait of Niflheim24 gate!
The wise has told me thus
When the spawns of malice dance,
Black they have painted the destiny

My sagacity is abated, wrapped in transcendency
Bewildered by terrifying fables so paralysing
The noise of cracking foot and claws in the mould;
Oh, prodigy, stop! Terror so paralysing

The creatures of the grim wood find me
And deceitful branches get hold of me
My eyes! They deceit me! Cut them out!
Thus now I meet my last act

Fleeing, with a weak hope - in vain
Hunted down from all around - closed up
In the ravine of the grim mountain - my story is ended:

"Oh, beautiful Death! Your freeing embrace,
Look after my family now, my world's loss!
Watch - for I paid with my body -
Over them, there await at home in the house

Let me see my wife and my baby
Let her hear me in the whiz of the wind
Promise me to bring my last word
To them, there await at home in the house"
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net