NoMoreLyrics - lyrics database of all music genres and a lot of soundtrack lyrics
Browse by artist:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Deutsch Nederland French Italiano Türkçe Russian Arabic Hebrew
Home >> OBTEST

Album: Tukstantmetis (1998)
   Karo Dvasia
   Is Nualinto Krasto (Kai Nieko Nebelieka)
   Vilkolakiai
   Tolstant Krantams
   997
   Menulio Karunos Kautynes
   Sakme Apie Ugnine Sirdi
Album: Auka Seniems Dievams (2001)
   Ið Ðirdies...
   Auka Seniems Dievams
   Þirgas Parneð Mano Kûnà Namo
   Prieðà Parklupdyk
   Anapus Nemuno (1283)
   Eime Su Mumis...
   Kruvinos Paðvaistës
   Gráþtantys Su Karo Ugnim
   Svarbiausias Mûðis
Album: Iš Kartos I Karta (2005)
   Paskutine Akimirka
   Devyniaragis
   IÅ¡ Kartos I Karta
   Pergale
   Griausmavaldys
   Audronasa
   Burtai
   Pirmyn
   Suminti Juodi Takai
Album: Gyvybës Medis (2008)
   Apeigos
   Vedlys
   ?viesa
   Gyvyb?s Medis
   Sakalo Vaikai
   ??uolas
   Gele?inis Vilkas
   Tai Ne Pabaiga

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2003-2019 No More Lyrics .net